MyScript Calculator היא אחת האפליקציות הנפלאות ביותר להמרת ספרות מכתב יד לדפוס ועריכת חישוב. מצוינת גם לילדים וגם
למבוגרים.

באם רוצים לכתוב רק ספרות או נוסחאות (ללא חישוב) , ניתן להוריד את MathPad.

האפליקציות להמרת כתב יד לדפוס, כאשר כותבים חישובים מיועדת ונפלאה לילדים עם דיסרפיה אשר לא מצליחים לרשום נוסחאות חישוב במחברת. בדרך כלל כתב היד שלהם יהיה גדול ומהר מאוד הדף מתמלא בהתחלה של נוסחא, מבלי יכולת להשלים אותה על הדף. באמצעות האפליקציה רושמים את הנוסחה ומעתיקים אותה למחברת באייפד.
בצד זאת ,אפליקציית החישובים משמשת גם כמחשבון. תהנו
מצורף סרטון הדגמה שיצרתי