אפליקציה למימוש הפוטנציאל

מצגת ליישומים טכנולוגיים לתלמידים עם קשיים בלמידה

מצורף קישור למצגת שמתארת את האפליקציות השונות לאנשים עם הפרעות בקשב ובלמידה ולילדים עם ASDלהנאתכם