MemoryBlock: Simon Says (android app)
MemoryBlock (for iPhone)

אימון ופיתוח זיכרון עבודה בגיל הצעיר 

זיכרון עבודה Working Memory הוא אחד המנבאים המשמעותיים להישגים לימודיים בקריאה ובחשבון בבית הספר.

ניתן לאמן ולפתח את זיכרון העבודה באמצעות משחקי זיכרון למיניהם. משחק הילדות שרובנו גדלנו עליו: SIMON , מאפשר לפתח את הזיכרון השמיעתי וזיכרון הרצף ועכשיו ניתן להוריד את האפליקציה שלו ולהשתעשע אתו (גם לילדים וגם למבוגרים).

זיכרון רצף- שמיעתי מאפשר לקרא רצף של אותיות ותנועות לכדי מילה ורצף של מלים לכדי משפט משמעותי. 
המקום הנוסף בו אנו נתקלים בצורך ליישם יכולת של זיכרון רצף- שמיעתי הוא בהבנה ובמילוי של הוראות. ילדים עם קשיים בזיכרון עבודה יתקשו למלא רצף של הוראות שניתנות להם ולכן נראה בכיתה ילדים שלא מצליחים לעקב אחר הוראות המורה. 
במאמר "זיכרון העבודה-שומר הראש שלנו" ניתן לקרא על ההגדרה של זיכרון עבודה והקשרו להפרעת קשב וללקויות למידה.

להנאתכם