לחפש מאמרים אקדמיים במאגרי המידע לצורך כתיבת עבודה אקדמית

סרטון הדרכה זה יאפשר לכם להכנס למאגר המידע של ספריות סמינר הקיבוצים ולחפש באופן יעיל אחר מאמרים עדכניים, על פי מילות החיפוש הרלוונטיות לכם.

המאגר מיועד לסטודנטים מורשים של סמינר הקיבוצים אולם העיקרון כנראה דומה מאוד בכלל המוסדות האקדמיים

בהצלחה