כיצד ניתן לתקצר מאמר ארוך לצורך קריאה מהירה?

אפליקציה המאפשרת להעתיק לתוכה מאמר ארוך לצורך עריכת תקציר מהיר. היא הופכת את התקציר למספר משפטים -לפי בחירתכם וגם מציעה מילות מפתח.

האפליקציה מיועדת לסטודנטים אשר קוראים חומר רב לקראת כתיבת עבודה אקדמית ומעוניינים לבחון האם המאמר שהם קוראים , מילות המפתח שלו והרעיון המרכזי שלו מתאימים לנושא העבודה בה הם רוצים להתמקד.

האפליקציה יעילה מאוד  עבור סטודנטים עם הפרעת קשב אשר "הולכים לאיבוד" עם מאמרים ארוכים וכמובן גם לסטודנטים עם דיסלקציה.

https://custom-writing.org/writing-tools/summarizer

השלב העוקב לאחר תקציר המאמר המומלץ על ידי הוא לערוך מפת חשיבה של הרעיונות שעולים במאמר-  באמצעות שיבוץ של מילות המפתח והרחבת הרעיונות הקשורים אליהם.

תכנת מיפוי חשיבה כאסטרטגיה לארגון מחשבתי