אפליקציה לניהול כיתה בגישת עיצוב למידה אוניברסלית בהוראה מקוונת

גישת העיצוב האוניברסלי של סביבת למידה (Universal Design for Learning – UDL)

העיקרון העומד ביסוד העיצוב האוניברסלי הוא one size fits all – מידה אחת מתאימה לכול CAST Organiztion)). הגישה אינה מתמקדת בתלמיד המתקשה, אלא בכיתה השלמה – הכוללת מאפיינים מגוונים של לומדים. הגישה דוגלת ביכולת של המורה לאפשר לכל תלמיד להשתמש בכישוריו ויכולותיו ובמקביל, לעקוף את קשיי הלמידה שלו. שימוש בטכנולוגיות בחינוך ואמצעי טכנולוגיות סיוע (Assistive Technology)
מאפשרים להפוך את הגישה מרעיון- לפרקטיקה נגישה הניתנת למימוש.

אפליקציית Wizer.Me

השימוש ב wizer.me מאפשר ניהול משימות הכיתה באופן מאורגן במקום אחד. ייחודיות האפליקציה היא באפשרות לגוון את המשימות הן למורה והן לתלמיד. המורה יכול לצרף הקלטה לשאלות לתלמידים שמתקשים בקריאה ולערוך באפליקציה באמצעים מגוונים: שאלות רב ברירה, שאלות פתוחות, מיון מונחים, התאמות מונחים, שילוב וידאו, הקלדה, הקלטת המשימות ועוד. התלמידים יכולים לענות על המשימות המגוונות וגם להשתמש בערוץ הקלטה או וידאו קצר למתן התשובות. בנוסף, האפליקציה מאפשרת מתן משוב של המורה בכתיבה, הקלטת אודיו או הקלטת סרטון וידאו קצר. זו אחת האפליקציות היחידות שמאפשרות לכל תלמיד לבטא את עצמו באופנים מגוונים כולל הקלטת התשובות באופן קולי או הקלטה בוידאו.

להלן סרטון הסבר ליצירה באפליקציה