הזיכרון העובד שלנו

הרצאת TED (מתורגמת לעברית) של Peter Doolittle

זיכרון העבודה שלנו מאפשר לנו בכל רגע נתון לקלוט ולעבד את הגירויים המגיעים אלינו מהעולם. הוא מחליט אם לעבד את הנתונים שאנו קולטים באמצעות האיברים החושיים או לאבד אותם . זיכרון העבודה יחליט לשמור נתון מסוים הוא מתחבר גם לידה  הקודם שלנו, אם אכן ההתאמה מסתדרת, יתכן וישמור את הנתון החדש במחסני הזיכרון לטווח ארוך.

זיכרון העבודה מאפשר לנו גם לקבל החלטות בכל רגע נתון. לדוגמה: האם לומר שלום למי שעובר מולי? האם לצאת לעקיפה על הכביש? איזה כריך לבחור בקפיטריה והאם בא לי קפה הפוך או תה?

אסטרטגיות לעיבוד מידע לקראת למידה למבחן. קימת חשיבות לעיבוד הנתונים שאנו נחשפים אליהם, באותו רגע. כדי להטמיע מידע עלינו לעבד את הנתונים בצורה אקטיבית ורצוי גם מהנה. לדוגמה באמצעות יצירת משחקים לשינון החומר הלימודי באמצעות כרטיסיות הברקה באמצעות אתר quizlet , מרקור המידע ושימוש במפות חשיבה.

המאמר שלי "זיכרון עבודה-שומר הראש שלנו" מסביר על זיכרון עבודה ועל הקושי שלנו לעיתים להבחין האם הקושי של תלמיד להתמודד עם חומר לימודי קשור לקשיים בזיכרון עבודה או שמדובר בהפרעת קשב? המאמר גם עוסק בטכונלוגיות סיוע לשיפור זיכרון העבודה.