בארגונים גדולים בעולם התחילו להבין את המחיר הכלכלי הכבד שמשלם הארגון בשל בעיית "הקשב הארגוני". הבנה זו מביאה לשינוי איטי אך מתמשך הבא לידי ביטוי בהפנמת העובדה שהגורם האנושי והמחשבה היצירתית הם המשאב היקר ביותר לארגון לפיכך, הצורך לנצלו באופן מייטבי מביא בארגונים גדולים להכנסת תרבות ארגונית חדשה.

המאמר נכתב ע"י ד"ר בטי שרייבר ואביגיל סטיר- מנהלות סדנאות בנושא הפרעת קשב ארגונית וגם השפעות הרעש הדיגיטלי על התפוקה בארגון.

קישור למאמר :
המאמר פורסם בירחון משאבי אנוש, מאי 2013

כותרת המאמר הסוס דוהר האם אתה יודע לאן

כותרת המאמר הסוס דוהר האם אתה יודע לאן