חיפוש מאמרים אקדמיים במאגרי המידע לצורך כתיבת עבודה אקדמית

סרטון הדרכה זה יאפשר לכם להכנס למאגר המידע של ספריית סמינר הקיבוצים ולחפש באופן יעיל אחר מאמרים עדכניים, על פי מילות החיפוש הרלוונטיות לכם.

המאגר מיועד לסטודנטים מורשים של סמינר הקיבוצים אולם העיקרון דומה בכלל המוסדות האקדמיים.

בהצלחה