ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט ההכלה של משרד החינוך באוקטובר 2013.
בהרצאה נפרשים הגורמים והמאפיינים של לקות בקריאה.
ההרצאה מדגימה מספר יישומים טכנולוגיים לאימון ולעקיפת קשיי קריאה, עבור תלמידים עם לקות בקריאה (דיסלקציה).