ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט ההכלה של משרד החינוך באוקטובר 2013.
בהרצאה נפרשים הגורמים והמאפיינים של לקות בכתיבה (דיסגרפיה).
ההרצאה מדגימה מספר יישומים טכנולוגיים לאימון ולעקיפת קשיי כתיבה, עבור תלמידים עם לקות בכתיבה.