מהי טכנולוגיית סיוע?

Assistive Technology

הקדמה אישית

כבר בשנת 1998 התחלתי את החקר שלי בנושא טכנולוגית סיוע. זה התחיל בשיחת סלון עם חברים מהייטק בה ספרתי להם על חן -הבן שלי שברור לי שיש לו ידע עולם רב וגם אינטליגנציה גבוהה אבל מתקשה להביע את עצמו בכתב . אני ידעתי את היכולות שלו אולם המורים שלו לא ראו זאת. בשיחה ספרתי על הפער שאני רואה בין היכולות שלו לבין מבחן התוצאה. ואז גיליתי את עולם טכנולוגיות הסיוע והגעתי למנחה הנפלאה שלי שבזכותה נכנסתי לתחום המרתק הזה : פרופ' אורית חצרוני -מאוניברסיטת חיפה. לה אני חייבת את הכניסה לעולם טכנולוגיות סיוע. חקרתי בהנחייתה וכתבתי את התיזה שלי ולאחר מכן המשכתי אתה גם כמנחה לדוקטורט.

מהי טכנולוגיית סיוע?

טכנולוגיות סיוע מיועדות לאפשר לאנשים עם מוגבלות או לאנשים עם מגבלה כלשהי לפעול ולתפקד בהתאם ליכולת האינטלקטואלית שלהם (עד כמה שניתן). לסביבה תפקיד קריטי בכך: הסביבה יכולה וצריכה לאפשר לכל אחד ואחת שזקוקים לכך, להשתמש ביישומים טכנולוגיים לצורך צמצום המגבלה, עד כמה שניתן.

לטכנולוגיות סיוע יש 4 עקרונות (העקרונות מוסברים בסרטון המצורף למעלה):

א. הטכנולוגיה צריכה להיות אצל התלמיד (בכיס או בתיק). המורה ישמש כמומחה ומתווך ויתאים את הטכנולוגיה הנכונה לתלמיד.

ב. את הטכנולוגיה מחברים לתחום היכולת -ולא לקושי.

ג. בהמשך לכך, הטכנולוגיה צריכה להיות מותאמת לרמת האינטליגנציה של התלמיד (לדוגמה: לא ניתן לתלמיד בכיתה ד' טקסטים לקריאה של ילדים בכיתה א', גם אם הוא מתקשה מאוד בקריאה).

ד. טכנולוגית סיוע משמשת הן לצורך אימון של מיומנויות בהן התלמיד/ה מתקשה והן לצורך עקיפת קושי. ניתן להשתמש בשתי הגישות בו-זמנית ללא שאחת תבוא על חשבון השניה. לכן חשוב לשקול מתי נשתמש בטכנולוגיה לצורך אימון ומתי לצורך עקיפת קושי.

היכן אפשר ללמוד את רזי טכנולוגית הסיוע?

בהשתלמויות מורים וגם  בתכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים. 

מידע חשוב נוסף:

קראו על תקנת הנגשה פרטנית