שמחה להביא כאן את ארבעת הפרסומים החדשים של הסטודנטים שלי, בהנחיתי בכנס צ'ייס שהתקיים השבוע, באוניברסיטה הפתוחה, ברעננה.

להלן ארבעת הפרסומים שהוצגו הן כהרצאה קצרה והן כפוסטרים:

הפרסומים הבאים הם תקציר של עבודות גמר שהוגשו בתואר שני בתכנית "טכנולוגיה בחינוך" בסמינר הקיבוצים. העבודות המקוריות מעמיקות, מעניינות וזכו להערכה רבה.

לידר ענית, ש., ושרייבר, ב. (2017). חקר מקרה: השימוש באייפד כאמצעי לשיפור הבנת הנקרא אצל ילד עם אוטיזם. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. פוסטר. 
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2017/e3_7.pdf

סגל, מ., ושרייבר, ב. (2017). שימוש בסביבה רובוטית לקידום יכולת זיכרון עבודה אצל ילדים בגיל הרך עם קשיים בהבעה שפתית. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. פוסטר.
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2017/e3_6.pdf

שני הפרסומים הבאים הם תקציר של עבודת סמינריון של המחלקה לתואר ראשון בחינוך המיוחד, סמינר הקיבוצים.

שרייבר, ב., כהן, ס., וכתב, ל. (2017). יעילות השימוש באפליקציות באייפד ללימוד מודעות פונולוגית עבור תלמידים עם קשיים בלמידה. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. פוסטר.
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2017/e3_4.pdf

שרייבר, ב., רחמים, ע., ורואימי, ה. (2017). המניעים והמאפיינים של יזמים לפיתוח אפליקציות סיוע לאנשים עם צרכים ייחודיים. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. פוסטר.
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2017/e3_5.pdf