ילדים בגיל הרך חשופים לטכנולוגיות השונות המשמשות אותנו בכל רגע: טלויזיה, מחשב וטלפונים ניידים. האם ילדים בגיל הרך יכולים להתרם מקיומה של הטכנולוגיה בחייהם או שמה, הטכנולוגיה יכולה להזיק?

בהרצאה זו נערכת הבחנה בין הפרעת קשב (שהינה על בסיס נוירולוגי) לבין הפרעה בקשב (הנגרמת מתנאי הסביבה).

נתנות דוגמאות ליכולות של הטכנולוגיה- לקידום מיומנויות למידה אצל ילדים עם הפרעת קשב בצד הצורך למתן את השימוש בטכנולוגיה בגיל הרך.

להלן קישור להרצאה "הפרעת קשב או הפרעה בקשב"?

ההרצאה נתנה בסמינר הקיבוצים לסטודנטים במחלקה לגיל הרך באוקטובר 2015

*** סרטון זה אינו נגיש בחלק מהסמרטפונים. רצוי לצפות בו במחשב