לחצו על התמונה כדי להכנס לספרוןספר האפליקציות לשנת תשע"ט

ספר האפליקציותסיכום שנת 2018

נערך באמצעות https://www.canva.com/