"המחשב הוא כיסא הגלגלים הווירטואלי של הילדים בעלי המוגבלויות"
סיקור של כנס EDUTECH שנת 2016 בעיתון אנשים ומחשבים

קישור לכתבה על פאנל אפליקציות ללמידה לשירותם של תלמידים עם צרכים ייחודיים
קישור לכתבה "המחשב הוא כיסא הגלגלים הווירטואלי של הילדים בעלי המוגבלויות"