יצירת תוכנית ההוראה באמצעות אפליקציה

קידום תפקודים ניהוליים לתלמידי מב"ר (מסלול בגרות רגיל)
באמצעות יישומים טכנולוגיים

התכנית נוצרה במסגרת עבודת גמר בתכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוציםבנתיב הלמידה של החינוך מיוחד.

התכנית נכתבה ע"י  קמחגי אמילי
מורה לחינוך מיוחד בחטיבה העליונה ומדריכת תקשוב בפסגה. התוכנית נכתבה 

בהנחיית ד"ר בטי שרייבר

מערכי השיעורים נועדו לקדם תפקודים ניהוליים בתחומים הבאים:  

  • התעוררות והתארגנות נכונה בבוקר

  • תכנון זמן למידה

  • ארגון חומרי הלימוד לקראת מבחנים

  • בקרה עצמית על ביצוע משימות 

  • חלוקת זמן נכונה במענה על שאלות במבחן.

התוכנית מונגשת למורים באמצעות אפליקציה הניתנת להתקנה בכל מכשיר קצה, באופן ידידותי למשתמש המאפשר מעבר מהיר בין מערכי השיעורים, לצד תמיכה באופן התפעול בכלים הטכנולוגיים לתלמיד ולמורה שנבחרו למערכים אלה. 

להלן קישור לאפליקציה:  

 קישור לתוכנית הוראה לשילוב כלים טכנולוגים לשיפור תפקודים ניהוליים

פירוט נוסף:

תוכנית ההוראה : שימוש בכלים טכנולוגיים לשיפור תפקודים ניהוליים בקרב תלמידי מב"ר (מסלול בגרות רגיל)

תפקודים ניהוליים הם שם כולל לסט של תהליכי חשיבה "גבוהים", אשר מארגנים ומכוונים את כל הפעילות הקוגניטיבית, התגובות הרגשיות וההתנהגות במהלך יום יום. להלן הסבר נוסף על תחום תפקודים ניהוליים: המוח הניהולי שלנו  

כיתות החינוך המיוחד וכן כיתות הקרויות במערכת החינוך כיתות מב"ר ( מסלול בגרות רגיל), מורכבות מאחוז גבוה של תלמידים המאובחנים עם הפרעות בקשב ובלמידה. תלמידים אלה מתמודדים עם מגוון קשיים המאפיינים את דרך התנהלותם בחיים ומהווים כולם קשיים בתפקודם היומיומי, כגון: הגעה באיחור לבית הספר, קושי בביצוע מטלות לימודיות אשר ניתנות לבית, היפראקטיביות ואימפולסיביות במהלך השיעור, קושי להתמיד במטלות בזמן השיעור ואף קושי לווסת באופן יעיל את הרגשות.

מתוך רצון לסייע ולקדם את התלמידים שלנו ולסייע להם בעקיפת נבנתה תוכנית הוראה לקידום תפקודים ניהוליים בשילוב כלים טכנולוגים. תוכנית ההוראה שנכתבה מורכבת משישה שיעורים של ארבעים וחמש דקות כל שיעור. בנוסף, התוכנית משלבת שימוש בטכנולוגיות סיוע המאפשרות להם להתמודד עם הקשיים, לעקוף קשיים, להשתמש ביכולות שלהם ולעודד את הסקרנות.

המעקב על ביצוע והתקדמות התלמידים בתפקודים הניהוליים מתבצע ע"י צוות ההוראה בבית הספר הכולל: מחנכים, מורים מקצועיים ויועצת תוך מעורבות פעילה של תלמידי הכיתה במעגלים חברתיים מגוונים.

מערכי השיעורים נועדו לסייע לתלמידים בקשייהם השונים ועוסקים: בהתעוררות והתארגנות נכונה בבוקר, תכנון זמן למידה, ארגון חומרי הלימוד לקראת מבחנים, בקרה עצמית על ביצוע משימות וכן חלוקת זמן נכונה במענה על שאלות במבחן. הכלים הטכנולוגים שנבחרו הנם מעולמם הפרטי של התלמידים ( שימוש בנייד- בצילום תמונות, עריכת וידאו, קבוצות ווטסאפ שיתופיות, טיימר בנייד) , ומטרתם לעודד למידה פעילה והעלאת המוטיבציה בקרב התלמידים.

התוכנית מונגשת למורים באמצעות אפליקציה הניתנת להתקנה בכל מכשיר קצה, באופן ידידותי למשתמש המאפשר מעבר מהיר בין מערכי השיעורים, לצד תמיכה באופן התפעול בכלים הטכנולוגיים לתלמיד ולמורה שנבחרו למערכים אלה. מצרפת קישור לאפליקציה,

 תוכנית הוראה לשילוב כלים טכנולוגים לשיפור תפקודים ניהוליים

קריאה מהנה,

אמילי קמחג'י,

מדריכת תקשוב פסג"ה, מורה לחינוך מיוחד

פרטי התקשרות – 052-6443034

danikm77@gmail.com