הבריחה מגן חיות
אתר בריחה – מעובד מתוך מיצ"ב פנימי לכיתה ה' אפריל 2008, ניסן תשס"ח

"הבריחה מגן חיות"  הנו קישור ליחידת הוראה ייחודית בצורת חדר בריחה מקוון, שמטרתה לקדם תפקודי קריאה אצל תלמידים בכיתה ה', בשילוב תפקודים ניהוליים כגון אמדן זמן, אתחול משימה ועוד.

יחידת ההוראה נוצרה ע"י מור ויזל (ראו פרטי התקשרות למטה) שהנה מורת שילוב-בוגרת התכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים -בזרקור חינוך מיוחד.
מור יצרה יחידת הוראה במסגרת סמינריון תפקודים ניהוליים בתכנית, שבהנחייתי. היא מדריכה בתחום יישומים טכנולוגיים לתלמידים עם הפרעות בקשב ובלמידה.

פרטים והסבר על היחידה: חדר בריחה לקידום תפקודי קריאה.

תפקודים ניהוליים חיוניים לילדים בגיל בית הספר ולהם תפקיד משמעותי בלמידה ובהישגים אקדמיים (Marques, Cladellas, 2018). עדויות רבות מראות כי תפקודים ניהוליים קשורים באופן הדוק עם יכולות הקריאה (Foy, Mann, 2013).

יחידת הוראה מתוקשבת ברוח אתר בריחה נבנתה על מנת לקדם תפקודים ניהוליים בקרב תלמידי כיתה ה' בעודם מתמודדים עם טקסט בשפה מתוך מבחני מיצ"ב.

יחידת ההוראה עוצבה באופן שידמה גן חיות בלילה. ניתן דגש על עיצוב מנימליסטי ככל שניתן וללא הסחות דעת. עומס חזותי מוביל להסחות דעת ותוך כך פוגע במוטיבציה ללמידה ועבודה (Westera, 2019).

אתר הבריחה מציג בפני התלמידים טקסט מתוך מיצב אשר מחולק לחמש פסקאות. לאחר כל פסקה מופיעה שאלת רב ברירה עליה מתבקש התלמיד לענות. תשובה נכונה מזכה את התלמיד בקוד המאפשר לו לעבור לשלב הבא. תשובה שגויה מאלצת את התלמיד לפתור פאזל שייתן לו קוד לניסיון נוסף עבור מענה על שאלה.

בתחילת יחידת ההוראה נחשף התלמיד לסיפור רקע אשר נותן משמעות לביצוע המשימה – התלמיד "ננעל" בגן החיות ועליו להיחלץ ממנו בעזרתם של בעלי החיים. על מנת שיסייעו לו, עליו ללמוד על החושים שלהם. סיפור הרקע מכניס את התלמיד לאווירה ונותן לו משמעות למשימה. בהמשך, נחשף התלמיד להטרמה לטקסט (הדורשת התייחסות לכותרת ומשמעותה, העלאת השערות וכד') – שלב חשוב להבנת הנקרא שמרבית תלמידי השילוב מפספסים ולא מיישמים. יחידת ההוראה מפנה את תשומת ליבו של התלמיד אל הכותרת והוא מתבקש לענות על השאלה – "מהו סוג הטקסט: מידעי או סיפורי?", תוך התייחסות לכותרת וכותרת המשנה. לצורך משימה זו נדרש ידע קודם עבור התלמיד בנוגע להבדל בין טקסט מידעי לטקסט סיפורי וכיצד ניתן לזהות ולהבדיל בין השניים על סמך הכותרת והבמה. בהמשך, מתבקש התלמיד לצפות בסרטון הנוגע לנושא הטקסט וזאת על מנת לסייע לו להבין את הטקסט ואת הנושא שלו טוב יותר ובכך לסייע לו בחיזוק הבנת הנקרא.

שילוב ותרגול מיומנויות של תפקודים ניהוליים בפעילויות לימודיות שגרתיות משפרות ומקדמות את יכולות התפקודים הניהוליים (Howard, Powell, Vasseleu, Johnstone, Melhuish, 2017).

במטרה לקדם תפקודים ניהוליים ומודעות לזמן הלוקח לעבודה וקריאה של טקסט, מתבקש התלמיד לשער כמה זמן יקח לו לבצע את המשימה. כמו כן, עליו להפעיל שעון בכדי שיוכל לבחון את השערתו בתום המשימה.

כאמור, הטקסט שמתבקש התלמיד לקרוא מחולק לחמש פסקאות ולאחר כל פסקה הוא מתבקשת לענות על שאלה אחת בלבד. מעבר בין פסקאות נחסם בקודים וזאת על מנת לעודד את התלמיד להפעיל שיקול דעת בבחירת תשובה נכונה ולא לפעול באימפולסיביות במתן תשובה. תשובה שגויה מאלצת את התלמיד לפתור חידה שתאפשר לו נסיון נוסף. זאת על מנת לחזק מיומנויות של ויסות וללמד את התלמיד את חשיבות שיקול הדעת ובחירת תשובה נכונה שתאפשר לו לסיים את המשימה בהצלחה.

השאלות המופיעות לאחר כל פסקה קיימות בכל רמות החשיבה ולקוחות מתוך מבחן המיצ"ב המקורי כך שהדרישות תואמות למבחן עצמו.

מלבד קריאת הטקסט ישנה אפשרות של הקראה עבור התלמידים המתקשים בקריאה. זאת על מנת לאפשר להם לעבד באופן עצמאי וללא תלות באדם אחר שיקריא להם את הטקסט. כמו כן, אפשרות הקראה מפחיתה את התסכול של התלמיד ומעודדת אותו להתחיל במשימה. תפריט מעקב אחר המשימות והשלב בו נמצא התלמיד בכל רגע נתון תורמים גם הם להפחתת החרדה ומאפשרים התחלה של עבודה תוך הפעלת וויסות ובקרה.

זמן פעילות משוער – עד שני שיעורים.

להנאתכם.

פרטי התקשרות עם מור ויזל:

0546869450

mor0601@gmail.com