שימוש באייפד בגיל הרך לצורך קידום עצמאות, פתרון בעיות ושיח חברתי
אוכלוסיית היעד: ילדים עם עיכוב התפתחותי בגיל הרך

התכנית נוצרה במסגרת עבודת גמר

בתכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים –בנתיב הלמידה של החינוך מיוחד.

התכנית נכתבה ע"י  דרור טבלינסקי 

קלינאית תקשורת במסגרות החינוך המיוחד

בהנחיית ד"ר בטי שרייבר

להלן קישור לאתר התכנית 

אחד האתגרים החינוכיים הבולטים בימים אלו הוא יכולת פיתוח תפקודים ניהוליים אצל ילדים מכל שכבות הגיל. תכנית הוראה זו מאפשרת לפתח תפקודים ניהוליים אצל ילדים כבר בגיל הרך.

מטרת יחידת ההוראה היא שיפור יכולתם של ילדים עם עיכוב התפתחותי להתנהל באופן עצמאי ולקיים אינטראקציות משחקיות הדדיות, המאפשרות תרגול וקידום יכולות ניהוליות בדגש על

  • יכולת עיכוב תגובה

  • פתרון בעיות

  • ניהול קשב

  • וויסות עצמי.

התכנית מיועדת לילדים בגיל הרך בגילאי שלוש ומעלה ומועברת על ידי קלינאיות תקשורת העובדות המתחנכים בגני החינוך המיוחד ומונגשת באתר אינטרנט המכיל את יחידות ההוראה, את העזרים הדרושים ומידע תיאורטי בנושא.

הניסיון בשטח והידע המחקרי בנושא מראים, כי ילדים עם עיכוב התפתחותי הם בעלי ליקויים בתפקודים ניהוליים. ליקויים אלו יוצרים מצב של התנהלות פאסיבית של הילד וחוסר בהתנסויות הדרושות ללמידה והתפתחות.

תכנית ההוראה שמה לה למטרה, ליצור סביבה המעודדת עצמאות ומעורבות גבוהה של הילד בפעילות בתוך הקשר חברתי, בשאיפה לייצר מרחב הזדמנויות לתרגול מיומנויות קוגניטיביות, חברתיות, רגשיות ושפתיות ובתוך כך תרגול התפקודים הניהוליים העומדים בבסיס מיומנויות אלו. לצורך כך נבחר האייפד ככלי טכנולוגי המתאים להפעלה עצמאית של ילדים בגיל הרך וכמעורר רמות מוטיבציה גבוהות לשיתוף פעולה מצד הילדים, כאשר השימוש בו מתבצע בזוגות על מנת שהפעילות תהיה בתוך הקשר חברתי. רמת השיתופיות תוכננה כך שתעלה בהדרגה משיעור לשיעור כאשר כל שיעור מתבסס על מיומנויות שתורגלו בשיעור הקודם.

כותבת התכנית, עיצובה ופרסומה באתר:

דרור טבלינסקי -קלינאית תקשורת

טל'- 058-4740069

אימייל- dror.tavlinsky@gmail.com

קישור לאתר: https://sites.google.com/view/drort2020