רבים מהמורים וההורים נתקלים בקשיים של ילדים בהבעה בכתב. הרצאה זו מתמקדת בגורמים לקושי בהבעה בכתב ותלווה בהדגמה של תוכנות ואפליקציות לצורך עקיפת קושי זה ואולי אף הנאה בכתיבה.
הגורמים המדוברים בהרצאה עם  הפרעת קשב, לקות בכתיבה, לקות בזיכון לטווח קצר ואף לקות בקריאה. תהה הסיבה אשר תהיה- המאפיין המשותף יהיה דומה והוא התנגדות לכתיבה וקושי ב"אתחול" משימת הכתיבה.
ההרצאה שודרה באולפני מט"ח בתאריך 1.12.2015 כמשדר סינכרוני.
המשדר היווה יריית פתיחה להשתלמות המקוונת של תכנית אל"ה.