המחקר בוחן את יעילות השימוש בתכנה למיפוי חשיבה על למידתם של סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב. מצורפים קישורים לקריאת המחקר

קישור למאמר יעילות השימוש בתכנת מיפוי חשיבה על הלמידה של סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב

המחקר נערך ע"י : ד"ר בטי שרייבר, איריס אדטו-בירן וד"ר שגיא פולני
כתב העת פנים, גיליון 62 , יולי 2013שער של מגזין פנים -ציפור צבעונית

המחקר התפרסם גם בכנס צ'ייס לטכנולוגיה ולמידה בשנת 2012