הרצאה-טכנולוגיות סיוע לתלמידים עם לקות בקריאה (דיסלקציה)

ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט ההכלה של משרד החינוך באוקטובר 2013.
בהרצאה נפרשים הגורמים והמאפיינים של לקות בקריאה.
ההרצאה מדגימה מספר יישומים טכנולוגיים לאימון ולעקיפת קשיי קריאה.

הפרעות קשב, לקות בקריאה, סטודנטים

תקציר מחקר-קידום שטף קריאה באמצעות תכנת הקראה, בקרב סטודנטים עם לקות בקריאה

דמות עם טאבלט יושבת על ספרים

השפעת השימוש של סטודנטים עם לקויות בקריאה, בתכנת הקראה במהלך קורס אנגלית אקדמית, על יכולת שטף הקריאה שלהם ד"ר בטי שרייבר, ד"ר טינה וולדמן, ד"ר ריבי כרמל סמינר הקיבוצים דו"ח המחקר הופק הוגש ואושר ע"יקרא עוד

הפרעות קשב, לקות בקריאה, סטודנטים

קידום שטף קריאה באנגלית לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב-הרצאה בכנס

הרצאה שנתנה בדצמבר 2015 בכנס "נגישות באינטרנט" במסגרת עמותת נגישות ישראל ואיגוד האינטרנט הישראלי.
ההרצאה פורשת תוצאות מחקר שנערכו בסמינר הקיבוצים בו נבדקה השפעת השימוש בתכנת הקראה בקורס אקדמי באנגלית, על היכולת של סטודנטים עם לקויות בקריאה (עם או ללא הפרעת קשב), לשפר את יכולת שטף הקריאה שלהם.