הרצאה- טכנולוגיות סיוע לתלמידים עם לקות בכתיבה (דיסגרפיה)

ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט ההכלה של משרד החינוך באוקטובר 2013. בהרצאה נפרשים הגורמים והמאפיינים של לקות בכתיבה (דיסגרפיה). ההרצאה מדגימה מספר יישומים טכנולוגיים לאימון ולעקיפת קשיי כתיבה, עבור תלמידים עם לקות בכתיבה.

הרצאה-טכנולוגיות סיוע לתלמידים עם לקות בקריאה (דיסלקציה)

ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט ההכלה של משרד החינוך באוקטובר 2013.
בהרצאה נפרשים הגורמים והמאפיינים של לקות בקריאה.
ההרצאה מדגימה מספר יישומים טכנולוגיים לאימון ולעקיפת קשיי קריאה.

הפרעות קשב, לקות בקריאה, סטודנטים

תקציר מחקר-קידום שטף קריאה באמצעות תכנת הקראה, בקרב סטודנטים עם לקות בקריאה

דמות עם טאבלט יושבת על ספרים

השפעת השימוש של סטודנטים עם לקויות בקריאה, בתכנת הקראה במהלך קורס אנגלית אקדמית, על יכולת שטף הקריאה שלהם ד"ר בטי שרייבר, ד"ר טינה וולדמן, ד"ר ריבי כרמל סמינר הקיבוצים דו"ח המחקר הופק הוגש ואושר ע"יקרא עוד