קישור למצגת ההרצאה 

תכנון החופשה המשפחתית סביב שולחן ארוחת הערב

מפגש ביוזמת ויחד עם טובה בן ארי

מפקחת ארצית על זכויות הילד במשרד החינוך

התשדיר דן בעיצוב ותכנון החופשה המשפחתית סביב ארוחת הערב.

מתוארים מספר מפגשים לצורך תכנון החופשה בצד החשיבות של פיתוח מיומנויות של המוח הניהולי והמוח החברתי

מפגש ראשון סביב ארוחת הערב-שלב ההכרזה וסיעור מוחות:

הכרזה על החופשה: משך זמן החופשה ומיקומה (הכרזה הורית)

באותו מפגש מעלים רעיונות משותפים-כל אחת מחברי המשפחה משתף ברצונות שלו בנוגע לחופשה המשפחתית.

בוחרים 2-3 יעדים אפשריים להתחלה של איסוף נתונים.

מפגש שני סביב ארוחת הערב-איסוף נתונים:

כל אחד מבני המשפחה בוחן אפשרויות לבילוי החופשה בהתאם לסגנון שהעלה.

בתשדיר ובמצגת מתוארים מגוון אפשרויות לחיפוש מידע.

מפגש שלישי סביב ארוחת הערב-חלופות וטבלת קבלת החלטות:

בשלב זה מעלים את כל הנתונים שנאספו ובוחנים את כל החלופות

יתכן ובשלב זה יעלו קונפליקטים. במשדר קימת התייחסות לפתרון קונפליקטים באמצעות טבלת קבלת החלטות.

מפגש רביעי סביב ארוחת ערב-חלוקת תפקידים במשפחה לביצוע לקראת החופשה:

כל אחת מבני המשפחה בוחר תפקיד לקידום וביצוע החופשה -מתוך היכולות ותחומי הכוח שלו.

חופשה מהנה לכולם