ההרצאה נתנה במסגרת מיזם הרצאות השראה של התכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים 

ההרצאה מאפשרת להבין מהם "תפקודים ניהוליים"?

מהו זיכרון של עתיד? ומה הכישורים להם נדרש יזם?

עריכת הבחנה בין חדשנות ויזמות.