מצורף קישור לאתר שמיועד למורים המטמיעים אייפד בכיתותיהם עבור ילדים עם ASD. האתר כמובן מתאים לכך

https://rickicaduri.wixsite.com/website/

האתר עוצב ותוכנן על ידי הסטודנטית ריקי יוחאי

במסגרת הקורס תהליכי שינוי בית ספריים

 בהנחיית ד"ר בטי שרייבר וד"ר צביה אלגלי

מכללת סמינר הקיבוצים – התכנית לתואר שני "טכנולוגיה בחינוך" 

תשע"ח