השפעת השימוש של סטודנטים עם לקויות בקריאה, בתכנת הקראה במהלך קורס אנגלית אקדמית, על יכולת שטף הקריאה שלהם
ד"ר בטי שרייבר, ד"ר טינה וולדמן, ד"ר ריבי כרמל
סמינר הקיבוצים
דו"ח המחקר הופק הוגש ואושר ע"י מכון מופ"ת בשנת 2015

המחקר בוחן את יכולת שטף הקריאה של סטודנטים עם לקויות למידה עם וללא הפרעת קשב, הלומדים בקורס לאנגלית אקדמית לרמת פטור, המאפשר להם להשתמש במהלך הקורס בתכנת הקראה באנגלית. המחקר ביקש לבחון את מדדי שטף הקריאה של סטודנטים המשתמשים במהלך הקורס בתכנת ההקראה בשתי נקודות זמן: בתחילת קורס ברמת בינים ובסיום קורס ברמת מתקדמים (לאורך שני סמסטרים).
במחקר נבחנו ארבעה מרכיבי שטף קריאה: מהירות קריאה דמומה, מהירות קריאה קולית, אחוז שגיאות ההקראה בהקראה קולית ומספר טעויות בשיבוץ מילים בטקסט חסר (close).
הקשיים של סטודנטים עם לקויות למידה בקריאת טקסטים באנגלית
מתוך שאלון דווח עצמי שניתן נמצא כי רב הסטודנטים העידו על רמת קושי גבוהה ביכולתם לקרא טקסטים באנגלית, לעומת הקריאה בעברית. במקביל, הם דווחו גם על קשיים ברמה בינונית עד קלה ביכולתם לקרא בשפת האם, עברית, דבר המעיד על קושי במנגנוני הבסיס של הקריאה.
לשאלת הגורם המשמעותי לקושי בקריאה בשפה האנגלית עלו באופן דומיננטי הגורמים הבאים: הגורם הראשון במעלה לדבריהם הוא אורך הטקסט, הגורם השני במעלה הוא הגורם הרגשי כגון: לחץ וחרדה, פחד מכשלון, תסכול ותחושת יאוש הנובעת מהזמן הרב שלוקח להם לקרא את הטקסט ואלו הגורם השלישי במעלה הנו שטף הקריאה וקשיי הפיענוח.
בחינת מדדי שטף קריאה לפני ובסוף הקורס המלווה בתכנת הקראה באנגלית
במטרה לבחון את ההבדלים בהישגיהם של הסטודנטים הלומדים במבדק המקדים, לעומת הישגיהם במבדק המסכם נערך מבדק אישי לכל סטודנט אשר בחן את ארבעת מדדי שטף הקריאה. מניתוח המבדק עולה שיפור מובהק בשלושת המדדים של שטף קריאה: קריאה דמומה, קריאה קולית ואחוז שגיאות ההקראה במהלך המבדק המסכם (לעומת המקדים). במבחן הקלוז אשר בדק את הבנת הנקרא, לא נמצא הבדל מובהק באחוז השגיאות אולם בבחינת אחוזי הצלחה נמצא כי מתוך 3 נסיונות אפשריים לשיבוץ המילים החסרות במבדק ה close, נמצא כי במבדק המקדים רק ארבעה (22%) סטודנטים שבצו נכון את כל התשובות כבר בנסיון הראשון (לא נזקקו לנסיונות נוספים) , לעומת שמונה סטודנטים (50%) במבדק המסכם.
יכולת להבין ולפרש ביטויים באנגלית (phrasal expressions)
נמצא כי קבוצת המחקר (סטודנטים עם לקויות למידה ) קבלה ציון נמוך יותר בהבנת הביטויים (phrases) ללא הקראה, מאשר קבוצת הביקורת (סטודנטים ללא לקויות למידה). לעומת זאת, כאשר הם השתמשו בתכנת ההקראה, ציוני קבוצת המחקר היו גבוהים יותר מציוני קבוצת הביקורת. בנוסף נמצא כי תכנת ההקראה לא סייעה לקבוצת הביקורת להבין טוב יותר את הביטויים.
מסקנות המחקר
האינטליגנציה ויכולת הבנת השפה האנגלית הדבורה מאפשרת לסטודנטים עם לקויות למידה ליהנות מאוצר מילים עשיר יותר, ולכן ההקשבה לתכנת ההקראה מאפשרת להם להבין טוב יותר את הטקסטים המוצעים. לעומת זאת ללא התכנה, הקריאה המשובשת שלהם הנובעת מלקות הלמידה בקריאה, מונעת מהם להבין את הנקרא. לשם כך קימת חשיבות רבה לאפשר לסטודנטים להשתמש בתכנת ההקראה כהתאמה במהלך הלמידה (ולא רק בבחינה) . ההנחה היא שהסטודנטים יוכלו באופן זה להמשיך ולקרא טקסטים באנגלית גם במהלך תארים מתקדמים, באופן עצמאי באמצעות התוכנה. על פי ממצאי המחקר נראה שתכנת ההקראה לא רק מסייעת להם לעקוף את קשיי הקריאה באנגלית אלא גם לשפר את יכולת ההבנה ושטף הקריאה, גם כאשר הם קוראים ללא תוכנה.
יש לציין כי במחקר זה נבחנה יכולת שטף הקריאה רק בקרב סטודנטים עם לקויות למידה אשר השתמשו בתכנת ההקראה במהלך קורס האנגלית. במחקר ההמשך יש לבחון את שטף הקריאה גם אצל קבוצת סטודנטים עם לקויות למידה אשר אינם מסתייעים בתכנת הקראה באנגלית, במהלך הקורס.