מצגת הפורשת את האופן בו רצוי לרשום מבוא למחקר.
המבוא מהווה את הכניסה או השער לעבודת המחקר שלכם. המטרה שהקורא יתרשם ממנו ויסתקרן להמשיך לקרא את העבודה.