מחקרה של ציפי אבידן שנערך במסגרת עבודת גמר בתואר השני "טכנולוגיה בחינוך" בסמינר הקיבוצים בהנחייתי.

להלן תקציר המחקר:

ספר הפסיכיאטריה 5-DSM שיצא לאור במאי 2013 ,החליף את המונח "לקות למידה" Disability Learning למונח "הפרעת למידה ספציפית" Specific Disorder Learning .הפרעת למידה ספציפית יכולה להיות בתחום הקריאה, הכתיבה או המתמטיקה.ילדים עם לקויות למידה מורכבות מתקשים גם בתחום המיומנויות החברתיות: כגון פרוש מצבים חברתיים וקריאת רמזים חברתיים. מטרת המחקר היתה לפתח תכנית לעידוד יכולת ההבעה בכתב אצל תלמידים עם לקויות למידה, ברשתות חברתיות. התקשורת הבינאישית נבחנה באמצעות הבעת רגשות ואמפתיה.

תאור המחקר ותוצאותיו מתוארים בקישור הבא
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2015/b3_10.pdf