הרצאה : עיצוב אוניברסלי של סביבות הוראה ולמידה
Universal Design for Learning-UDL

הרצאה UDL

גישת ה UDL מאפשר לכל לומד למצא את מקומו בכיתה. בניגוד לסגנונות למידה, גישת ה UDL אינה מנסה להתאים ללומד סגנון למידה מסוים אלא מאפשרת לו בחירה, בכל שיעור על פי האופן בו הוא מעוניין ללמוד. באם הלומד דובק בסגנון למידה מסוים, המורה היודיאלי, יעודד אותו לפתח סגנונות למידה נוספים וכך להרחיב את מנעד האפשרויות ללמידה שעומדים לרשותו. הגישה פותחת לכלל התלמידים דרכי למידה מגוונות ללמידה ולהבעת התוצרים שלהם באופן מגוון.

את עקרונות הגישה תוכלו למצא באתר CAST

וגם לקרא על כך בפוסט שכתבתי על עקרונות הגישה

מודה לאמיר בר (יוסטון, ארה"ב) הקולגה שלי לקורס "עיצוב סביבות למידה אוניברסליות" בתכנית לתואר שני טכנולוגיה בחינוך, בסמינר הקיבוצים. אמיר חשף אותי לעולם היודיאלי המרתק.

להלן קישור לתקציר ההרצאה