גלית ברנשטיין

תכנית להטמעת גישת עיצוב אוניברסלי ללמידה בקרב מורים במערכת החינוך בעזרת הדרכה של מרפאות בעיסוק.

https://seminarudl2018.wixsite.com/udl-s/blank-2