מצורפת מצגת הסבר על גישת עיצוב אוניברסלי בהוראה ולמידה Universal Design for Learning – UDL שהוצגה ביום עיון "יום עיון: משלבים ידיים: גישות וכלים יישומיים להכלה" מתאריך 18.2.20. יום העיון התקיים במכון מופ"ת בת"א.

"יש לך פוטנציאל אבל"-
יישומים טכנולוגיים לקידום
עיצוב אוניברסלי ללמידה
Universal Design for Learning
UDL

מצורפת מצגת הכנס

ד"ר בטי שרייבר -ראש התכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך , סמינר הקיבוצים