סרטון המסביר על הגורם האפשרי לדיסקלקוליה כתוצאה מקשיים בתפיסה חזותית (המיספרה ימין)

הסרטון נוצר במרכז זינוק בשיתוף מרכז דרך מהות -סמינר הקיבוצים