"The Technology is a Good Servant but a Bad Master"- פרופ' בוריס גרוייסברג-מרצה למנהל עסקים בהרווארד
הארגון המודרני מתמודד היום עם תופעת ה"רעש הדיגיטלי" המאופיין בריבוי האינפורמציה ומהירות התקשורת והיעדר גבולות של מרחב וזמן. מאפיינים אלו גורמים לנו לנהוג באופן תזזיתי ולהגיב לאירועים באופן מהיר ואימפולסיבי ללא שמירה על סדרי עדיפויות ברורים תוך היענות לדרישות הסביבה המשתנות. כתוצאה מכך קיימת פגיעה בפוטנציאל ההקשבה, החשיבה והיצירתיות ובמיקוד תשומת הלב ליעדים המרכזיים, בסופו של דבר נפגעות התפוקות המצופות.

קישור לכתבה בירחון משאבי אנוש "הסוס דוהר-האם אתה יודע לאן?"